ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

12.04.05 N 25/2-9-16/3848-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць, митниць
Начальнику Управлiння iнформацiйного забезпечення та митної статистики


Про втрату чинностi листа Держмитслужби

     Вважати таким, що втратив чиннiсть, лист Держмитслужби України вiд 29.12.04 N 25/1-9-16/15425-ЕП "Про заповнення графи 49 попередньої вантажної митної декларацiї".

Перший заступник Голови Служби М.М.Салагор
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.