ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ БЕЗПЕКИ АВIАЦIЇ

НАКАЗ

30.03.2005 N 224/231


Про внесення змiни до наказу Держмитслужби України та Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авiацiї вiд 15.09.2004 N 675/54

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
20 квiтня 2005 р. за N 421/10701


     Вiдповiдно до статтi 13 Митного кодексу України, з метою вдосконалення форм i методiв митного контролю, згiдно з вимогами Митного кодексу України та для запровадження єдиного порядку застосування окремих процедур митного контролю товарiв, що ввозяться на митну територiю України авiацiйним транспортом за системою змiшаних перевезень, наказуємо:

     1. Абзац перший глави 3 "Особливостi заповнення граф ВТД" Порядку застосування окремих процедур митного контролю товарiв, що ввозяться на митну територiю України авiацiйним транспортом за системою змiшаних перевезень, затвердженого наказом Держмитслужби України та Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авiацiї вiд 15.09.2004 N 675/54 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 01.10.2004 за N 1244/9843, доповнити пiсля цифр "44" цифрами "45". У зв'язку з цим главу 3 "Особливостi заповнення граф ВТД" пiсля описової частини до графи 33 "Код товару" доповнити графою 45 "Митна вартiсть" з такою описовою частиною: "У графi зазначається заявлена митна вартiсть".

     2. Управлiнню iнформацiйного забезпечення та митної статистики (Копосов С.А.) допрацювати з урахуванням змiн, унесених цим наказом, програмно-iнформацiйнi комплекси для забезпечення здiйснення митними органами контролю за доставкою вантажiв у митницi призначення.

     3. Департаменту органiзацiї митного контролю (Мальнов В.С.) i Департаменту правового забезпечення (Ступак Ю.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     4. Начальникам митних органiв довести цей наказ до вiдома особового складу, фiзичних i юридичних осiб.

     5. Установити, що цей наказ набирає чинностi через 20 днiв з дня його офiцiйного опублiкування.

     6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Служби Салагора М.М. та Голову Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авiацiї Марченка М.О.

Голова Державної митної служби України В.В.Скомаровський
Голова Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авiацiї М.О.Марченко
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.