ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

12.05.2005р. N 10/10.1-2543-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць
Начальнику Управлiння iнформацiйного забезпечення та митної статистики
Копосову С.А.


     У зв'язку з запитами митних органiв щодо заповнення ВМД при вивезеннi непереробленої давальницької сировини, закупленої iноземним замовником за iноземну валюту на митнiй територiї України повiдомляємо наступне.

     До внесення вiдповiдних змiн до Порядку заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митних режимiв, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 30.06.98 N 380 (зi змiнами й доповненнями), з урахуванням того, що давальницька сировина, закуплена в Українi iноземним замовником за iноземну валюту не ввозилась на митну територiю України та не розмiщувалась в митний режим переробки, вважаємо за можливе при її вивезеннi з України як непереробленої, зазначати у графi 37 експортної ВМД код попереднього митного режиму "00".

В.о. директора Департаменту декларування та митних режимiв В.П.Науменко
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.