КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

вiд 29 вересня 1997 р. N 1078


Про внесення змiни до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 сiчня 1997 р. N 52

     Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Додаток до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 сiчня 1997 р. N 52 "Про порядок внесення обов'язкових платежiв у разi iмпорту окремих видiв товарiв" викласти у новiй редакцiї, що додається.

     2. Ця постанова набирає чинностi через 45 днiв з дати її опублiкування в газетi "Урядовий кур'єр".

Прем'єр-мiнiстр України

В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Iнд. 52

Додаток
до постанови Кабiнету  Мiнiстрiв України вiд 23 сiчня 1997 р. N 52 (в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 вересня 1997 р. N 1078)

ПЕРЕЛIК
товарiв, ввезення яких на митну територiю України здiйснюється за умови оформлення попередньої вантажної митної декларацiї на пiдакцизнi товари та внесення митних платежiв

Код товару згiдно з ТН ЗЕД Опис товару згiдно з ТН ЗЕД  
02.07 39130
02.07 39230
Частини тушок  домашньої птицi (стегенця, половинки, четвертинки) свiжi або охолодженi
02.07 41510 Частини тушок домашньої птицi (стегенця) замороженi
09.01 Кава
16.04 30100 Iкра осетрових (чорна iкра)
16.04 30900 Замiнник iкри (червона iкра)
16.05 10000 Краби готовi або консервованi
16.05 20000 Креветки готовi або консервованi
16.05 30000 Омари готовi або консервованi
16.05 40000 Iншi ракоподiбнi готовi або консервованi
18.06 90110-
18.06 90390
Шоколад iз начинкою або без начинки
21.01 10110 Тiльки розчинна кава
22.03 00 Пиво солодове
22.04 10 Вина iгристi, шампанське
22.04. (крiм
22.04 10,
22.04 30)
Вина винограднi натуральнi, включаючи крiпленi
22.04 10 Вина iгристi, шампанське
22.04 30 Iншi сусла винограднi (в тому числi коньячнi i шампанськi виноматерiали)
22.05 Вермути та iншi вина винограднi натуральнi з добавкою рослинних або ароматичних екстрактiв
22.06 Iншi напої збродженi (сидр яблучний, сидр грушевий- перру, медовий напiй)
22.07 Спирт етиловий неденатурований з вмiстом спирту не менш як 80 вiдсоткiв об'єму; спирт етиловий та iншi спиртнi напої, денатурованi, будь-якої мiцностi
22.08 10 (крiм
22.08 10100)
Складовi спиртовi напiвфабрикати, якi використовуються для виготовлення напоїв: iншi (в тому числi коньячний спирт)
22.08 10100 Напої ароматичнi гiркi з вмiстом спирту за об'ємом вiд 44,2 вiдсотка до 49,2 вiдсотка
22.08 20-
22.08 90190
Мiцнi спиртнi напої (в тому числi коньяк, брендi), отриманi у результатi дистиляцiї (перегонки) виноградного вина або вичавок винограду
22.08 90310-
22.08 90390
Горiлка: сливова, грушева або вишнева спиртова настойка (крiм лiкерiв)
22.08 90510-
22.08 90790
Iншi спиртнi напої, лiкери та iншi алкогольнi напої
22.08 90910-
22.08 90990
Спирт неденатурований етиловий з концентрацiєю спирту за об'ємом менш як 80 вiдсоткiв
24.02 10000 Сигари (в тому числi сигари з обрiзаними кiнцями), сигарили (сигари тонкi), iнше
24.02 20000 Сигарети з тютюну або його замiнникiв, цигарки
24.03 10000 Тютюн для палiння (в тому числi iз замiнниками або без замiнникiв тютюну в будь-якiй пропорцiї)
24.03 99100 Тютюн для жування, тютюн для нюхання
24.01 Тютюнова сировина; тютюновi вiдходи
24.03 (крiм
24.03 99100
24.03 10000)
Iнший промислово виготовлений тютюн i промисловi замiнники тютюну
27.10 00330
27.10 00350
Бензин моторний
А-72, А-76, А-80, А-90, А-91, А-92, АI-93, А-94, А-95, А-96, А-98
27.10 00610
27.10 00650
27.10 00690
Важкi дистиляти (дизельне пальне)
40.11 10000 Шини пневматичнi гумовi для легкових автомобiлiв (включаючи автомобiлi легковi багатомiснi з вiдкидними сидiннями, заднiм вiдкидним бортом i спортивнi автомобiлi)
42.03 10000 Тiльки одяг iз натуральної шкiри
43.03 10900 Тiльки одяг хутровий iз норки
43.03 10900 Тiльки одяг хутровий iз нутрiї, песця або лисицi
7113-7114 Ювелiрнi вироби
82.15 10 Набори кухоннi або столовi, якi мають (принаймнi один вирiб) електролiтичне покриття iз дорогоцiнних металiв
82.15 91000 Набори кухоннi або столовi, покритi електролiтичним способом дорогоцiнними металами
85.16 50000 Печi мiкрохвильовi
85.20 Магнiтофони та iнша звукозаписувальна апаратура, яка має або не має звуковiдтворювальних пристроїв
85.21 10310
85.21 10390
Апаратура для вiдеозапису i вiдеовiдтворення з телевiзiйною камерою, вмонтованою в той же корпус, або без неї, iнша
85.23 Тiльки аудiокасети без записiв
85.23 Тiльки вiдеокасети без записiв
85.24 Тiльки аудiокасети iз записами
85.24 Тiльки вiдеокасети iз записами
85.24 90100 Компакт-диски
85.28 10 Приймачi телевiзiйнi (включаючи вiдеомонiтори i вiдеопроектори), поєднанi або не поєднанi з радiоприймачем або апаратурою, яка записує чи вiдтворює звук або зображення; кольорового зображення
Транспортнi засоби з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд iскри та з кривошипно-шатунним механiзмом:
87.03 21 з об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 1000 куб. см, новi i тi, якi були у користуваннi
87.03 22 з об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як 1000 куб. см, але не бiльш як 1500 куб. см, новi i тi, якi були у користуваннi
87.03 23 з об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як 1500 куб. см, але не бiльш як 3000 куб. см
з об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як 1500 куб. см, але не бiльш як 2200 куб. см, новi i тi, якi були у користуваннi
з об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як 2200 куб. см, але не бiльш як 3000 куб. см, новi i тi, якi були у користуваннi
87.03 24 з об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як 3000 куб. см, новi i тi, якi були у користуваннi
Iншi автомобiлi з двигуном внутрiшнього згоряння (дизельнi та напiвдизельнi двигуни, що працюють на пальному з низьким цетановим числом):
87.03 31 з об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 1500 куб. см, новi i тi, якi були у користуваннi
87.03 32 з об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як 1500 куб. см, але не бiльш як 2500 куб. см, новi i тi, якi були в користуваннi
87.03 33 з об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як 2500 куб. см. новi i тi, якi були в користуваннi
87.03 90 Iншi (з електродвигуном, iншi)
87.03 10 Автомобiлi, спецiально призначенi для руху по снiгу; спецiальнi автомобiлi для перевезення гравцiв у гольф та iншi подiбнi транспортнi засоби
87.11 40000,
87.11 50000,
87.11 90000
Мотоцикли  (включаючи мопеди) i велосипеди з встановленим допомiжним   двигуном, з колясками або без них, з об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як 500 куб. см, але не бiльш як 800 куб. см; бiльш як 800 куб. см; iншi
87.16 10990 Причепи i напiвпричепи житловi, масою бiльш як 3500 кг
93.03 20 Рушницi спортивнi, мисливськi та для стрiльби по мiшенях, iншi, включаючи комбiнованi дробовики-гвинтiвки
93.03 30 Гвинтiвки спортивнi, мисливськi та для стрiльби по мiшенях, iншi
94.01 Меблi для сидiння (крiм зазначених у позицiї 94.02), якi трансформуються або не трансформуються в лiжка, їх частини
94.03 10 Меблi, якi використовуються в установах (офiснi)

 

Мiнiстр
Кабiнету Мiнiстрiв України

 А. ТОЛСТОУХОВ

(Газета "Урядовий кур'єр" N184-185 вiд 4.10.97р.)

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.