ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.05.2005 N 407


Про внесення змiн до наказу Держмитслужби України вiд 30.06.98 N 380

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
6 липня 2005 р. за N 717/10997


     Вiдповiдно до статей 212, 243 та 276 Митного кодексу України та з метою спрощення порядку застосування процедур митного оформлення товарiв наказую:

     1. Унести до Порядку заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митних режимiв, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 30.06.98 N 380 (зi змiнами й доповненнями) i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 22.07.98 за N 469/2909, такi змiни:

     1.1. В абзацi першому глави 6 та абзацi другому глави 10 Порядку виключити цифри "34".

     2. Управлiнню iнформацiйного забезпечення та митної статистики (Копосов С.А.) унести вiдповiднi змiни до програмного забезпечення.

     3. Управлiнню митно-тарифного регулювання (Демченко В.I.) та Юридичному департаменту (Боженко I.Ф.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     4. Начальникам регiональних митниць, митниць довести цей наказ до вiдома суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi.

     5. Установити, що цей наказ набирає чинностi через 10 днiв з дня його офiцiйного опублiкування.

     6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Державної митної служби України Пашка П.В.

Голова Державної митної служби України В.Скомаровський
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.