ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Сiмейного та Цивiльного кодексiв України

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Сiмейного та Цивiльного кодексiв України такi змiни:

     1. У Сiмейному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 21-22, ст. 135):

     статтю 164 доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "5. Рiшення суду про позбавлення батькiвських прав пiсля набрання ним законної сили суд надсилає державному органу реєстрацiї актiв цивiльного стану за мiсцем реєстрацiї народження дитини";

     статтю 169 пiсля частини п'ятої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "6. Рiшення суду про поновлення батькiвських прав пiсля набрання ним законної сили суд надсилає державному органу реєстрацiї актiв цивiльного стану за мiсцем реєстрацiї народження дитини".

     У зв'язку з цим частину шосту вважати частиною сьомою.

     2. Частину другу статтi 49 Цивiльного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356) пiсля слова "усиновлення" доповнити словами "позбавлення та поновлення батькiвських прав".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ
23 червня 2005 року
N 2710-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.