Документ скасований: Наказ Мінфіну № 416 від 29.03.2012

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

21.07.05 N 686


Про внесення змiни до наказу Держмитслужби України вiд 02.12.2003 N 828

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
5 серпня 2005 р. за N 858/11138


     Вiдповiдно до Положення про Державну митну службу України, затвердженого Указом Президента України вiд 24.08.2000 N 1022, та з метою спрощення процедури декларування митної вартостi наказую:

     1. Пункт 1.4 роздiлу 1 Порядку заповнення декларацiї митної вартостi, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 02.12.2003 N 828, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 19.12.2003 за N 1192/8513, викласти в такiй редакцiї:

     "1.4. ДМВ подається в одному примiрнику, який залишається у справах митного органу.

     За бажанням декларанта ДМВ може подаватися у двох примiрниках, один з яких з вiдповiдними вiдмiтками митного органу повертається декларанту".

     2. Управлiнню митної вартостi (Ляденко I.Г.) та Юридичному департаменту (Боженко I.Ф.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     3. Установити, що цей наказ набирає чинностi через 5 днiв з дня його офiцiйного опублiкування.

     4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Державної митної служби України Пашка П.В.

Голова Державної митної служби України В.В.Скомаровський
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.