ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту" щодо пiльгового забезпечення ветеранiв вiйни скрапленим балонним газом для побутових потреб

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст. 425; 1996 р., N 1, ст. 1; 2002 р., N 35, ст. 263) такi змiни:

     1. Абзац перший пункту 5 частини першої статей 12, 13, 14 та 15 пiсля слiв "за користування комунальними послугами (газом, електроенергiєю та iншими послугами)" доповнити словами "та скрапленим балонним газом для побутових потреб".

     2. Пункт 7 статтi 16 пiсля слiв "вiд оплати комунальних послуг (водопостачання, каналiзацiя, газ, електроенергiя, гаряче водопостачання, центральне опалення, а в будинках, що не мають центрального опалення, - надання палива, придбаного у межах норм, установлених для продажу населенню, та iншi види комунальних послуг)" доповнити словами "вiд оплати скрапленого балонного газу для побутових потреб".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     у тримiсячний термiн з дня опублiкування цього Закону привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ
8 вересня 2005 року
N 2878-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.