ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України (щодо видобування бурштину)

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У частинi другiй статтi 4 Закону України "Про пiдприємництво" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст. 168; Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299; 2005 р., N 9, ст. 183) слова "видобуванням бурштину" виключити.

     2. В абзацi другому частини першої статтi 240 Кримiнального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131; 2005 р., N 6, ст. 145) слово "п'ятдесяти" замiнити словом "ста".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України в мiсячний строк пiсля опублiкування цього Закону:

     1) привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     2) забезпечити прийняття своїх нормативно-правових актiв, що будуть забезпечувати захист державних iнтересiв при веденнi господарської дiяльностi з видобутку бурштину;

     3) забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ
18 жовтня 2005 року
N 2984-IV

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.