ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.11.2005 N 1105


Про внесення змiни до наказу Держмитслужби України вiд 04.01.2005 N 1

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
29 листопада 2005 р. за N 1436/11716


     Вiдповiдно до статтi 70 Митного кодексу України вiд 11.07.2002 N 92-IV та з метою спрощення порядку заповнення унiфiкованої митної квитанцiї МД-1 при митному оформленнi товарiв фiзичних осiб наказую:

     1. Пункт 5.4 роздiлу 5 "Особливостi заповнення граф УМК i додаткових аркушiв у разi справляння податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) на перемiщуваннi через митний кордон України товари" Порядку застосування унiфiкованої митної квитанцiї МД-1, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 04.01.2005 N 1, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 20.01.2005 за N 66/10346, доповнити абзацом такого змiсту:

     "При справляннi податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) з товарiв, що перемiщуються через митний кордон України в супроводжуваному або несупроводжуваному багажi, коди товарiв за УКТ ЗЕД зазначаються на рiвнi 4-х знакiв, крiм пiдакцизних товарiв".

     2. Департаменту митних платежiв (Джигалов С.О.) й Юридичному департаменту (Мельник М.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     3. Департаменту iнформацiйних технологiй та митної статистики (Копосов С.А.) у мiсячний строк пiсля державної реєстрацiї наказу привести у вiдповiднiсть до вимог цього Порядку програмно-iнформацiйний комплекс "Квитанцiя МД-1".

     4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби О.П.Шейка.

Голова Державної митної служби України О.Б.Єгоров
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.