ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вiд 15.12.05 N 15/2359-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць
Департамент iнформацiйних технологiй та митної статистики


Про заповнення графи 47 ВМД

     У зв'язку з запитами митниць стосовно порядку заповнення графи 47 "Нарахування мита та митних платежiв" ВМД при здiйсненнi митного оформлення товарiв, ввезених на митну територiю України у якостi майна як внеску до статутного фонду пiдприємств з iноземними iнвестицiями та на якi згiдно Митного тарифу України встановлено нульову ставку ввiзного мита, повiдомляємо.

     Вiдповiдно до Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженої наказом Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307, графа 47 ВМД призначена для наведення вiдомостей про нарахування податкiв та зборiв.

     Оскiльки при ввезеннi на митну територiю України товарiв у якостi майна як внеску до статутного фонду пiдприємств з iноземними iнвестицiями, на якi згiдно Митного тарифу України встановлено нульову ставку ввiзного мита, вексель у сплату ввiзного мита не надається, митне оформлення такого майна має здiйснюватись iз заповненням п'ятої колонки "Спосiб платежу" графи 47 ВМД iз застосуванням коду способу розрахункiв "16".

Директор Департаменту митних платежiв С.О.Джигалов
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.