ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

ДОРУЧЕННЯ

вiд 28.11.2005 р. N 184/1.1


     З метою вдосконалення порядку облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi у Київськiй регiональнiй митницi та рiвномiрного навантаження оперативних пiдроздiлiв

Начальникам ВКВБДКВМтаГД, ВВ-1, ВВ-2, ВВ-3, ВВ-4, ВВ-5, ВВ-6, ВВ-7

     1. Дiю доручення вiд 24.11.2005 N 180/1.1 вважати призупиненим до окремого розпорядження.

Строк - постiйно
 
Начальнику загального вiддiлу

     3. Довести це розпорядження до структурних пiдроздiлiв митницi.

Строк - до 28.11.2005
 
Начальникам вiдповiдних оперативних пiдроздiлiв

     4. Довести це розпорядження до суб'єктiв ЗЕД.

Строк - до 02.12.2005.
 
Начальник митницi
А. В. Макаренко
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.