ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

30.01.06 N 010/76-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


     Направляємо для використання в роботi наказ Держмитслужби вiд 11.01.06 N 01 "Про внесення змiн до деяких наказiв Держмитслужби України" (додається), зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 24.01.2006 за N 59/11933.

     Зазначений наказ набирає чинностi через 10 днiв з дня його офiцiйного опублiкування.

     Додаток: на 2 арк.

Директор Департаменту декларування та митних режимiв В.П.Науменко
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.