ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до статтi 3 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України "Про державне мито"

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Внести до пункту 3 статтi 3 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 сiчня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113; 1995 р., N 30, ст. 229; 1999 р., N 44, ст. 386; 2004 р., N 11, ст. 140) такi змiни:

     1) пiдпункт "в" викласти у такiй редакцiї:

"в) за посвiдчення договорiв купiвлi-продажу майна державних пiдприємств 0,1 вiдсотка вартостi майна, що викуповується";

     2) пiдпункт "у" викласти у такiй редакцiї:

"у) за нотарiальне посвiдчення договорiв:
застави 0,01 вiдсотка предмета застави, але не менше 5 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i не бiльше 50 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян
оренди (суборенди) об'єктiв нерухомостi 0,01 вiдсотка суми договору, але не менше 5 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i не бiльше 50 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян
оренди (суборенди) земельних дiлянок 0,01 вiдсотка вiд грошової оцiнки земельної дiлянки, яка встановлюється за методикою, затвердженою Кабiнетом Мiнiстрiв України.
У разi вiдсутностi грошової оцiнки земель - 1 вiдсоток суми договору, але не менше одного неоподатковуваного мiнiмуму доходiв громадян".

     2. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2007 року.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ
17 сiчня 2006 року
N 3352-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.