КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 6 лютого 2006 р. N 105


Про внесення змiни до пункту 5 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 сiчня 2003 р. N 93

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     У пунктi 5 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 сiчня 2003 р. N 93 "Про справляння плати за митне оформлення товарiв i транспортних засобiв поза мiсцем розташування митних органiв або поза робочим часом, установленим для митних органiв" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 4, ст. 139; 2005 р., N 3, ст. 144) цифри i слова "1 сiчня 2006 року" замiнити словами i цифрами "дати набрання чинностi частиною тринадцятою статтi 71 Митного кодексу України".

Прем'єр-мiнiстр України Ю.ЄХАНУРОВ

Iнд. 27

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.