ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

21.03.06 N 11/2-10/2973-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць, митниць, Департаменту iнформацiйних технологiй та митної статистики


     У зв'язку iз набранням чинностi наказом Держмитслужби України вiд 11.01.06 N 1 "Про внесення змiн до деяких наказiв Держмитслужби України", Департаментом iнформацiйних технологiй та митної статистики Держмитслужби доопрацьовано програмно-iнформацiйний комплекс "Автоматизована система митного оформлення товарiв".

     З метою iдентифiкацiї спiльних для усiх товарiв документiв, реквiзити яких зазначаються у графi 44 основного аркуша вантажної митної декларацiї форми МД-2, вимагаю з 27.03.06 забезпечити внесення до електронних копiй ВМД у графi 44 символу "*" бiля коду кожного документу, який стосується всiх задекларованих товарiв. У паперових примiрниках зазначений символ вiдображається пiсля коду документа.

     Держмитслужба вiдкликає лист вiд 11.03.2006 N 11/2-10/2522-ЕП

Перший заступник Голови Служби О.О.Федоров
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.