ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

13.07.2006 р. N 11/3-35/7728-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць, митниць
Начальнику Департаменту iнформацiйних технологiй та митної статистики


До листа Держмитслужби вiд 10.07.06 N 11/3-35/7569-ЕП

     Враховуючи безпосередню залежнiсть порядку заповнення графи 41 ВМД та правого нижнього пiдроздiлу графи 31 (кiлькiсть у додатковiй одиницi вимiру) та з метою формалiзацiї порядку контролю за заповненням цих граф ВМД при митному оформленнi комплектних об'єктiв, повiдомляємо про наступнi змiни у зазначеному листi Держмитслужби.

     Доповнити другий абзац листа пiсля слiв "...зазначається цифра "1" наступними словами: "у графi 41 зазначається код додаткової одиницi вимiру, якщо така одиниця вимiру передбачена для товару, код якого зазначений у графi 33 ВМД"

     Викласти третiй абзац листа у наступнiй редакцiї:

     "В iнших випадках, тобто при оформленнi всiх попереднiх партiй складових комплектного об'єкта, крiм останньої, правий нижнiй пiдроздiл графи 31 та графа 41 ВМД не заповнюються."

Заступник Голови Служби П.Пашко
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.