ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

10.07.2006 р. N 11/3-35/7569-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць, митниць
Начальнику Департаменту iнформацiйних технологiй та митної статистики


Щодо порядку заповнення графи 31 ВМД

     З метою врегулювання питання заповнення графи 31 ВМД в частинi зазначення кiлькостi заявленого товару в додатковiй одиницi вимiру, що передбачено для цiєї класифiкацiйної позицiї за УКТЗЕД при декларуваннi складових комплектного об'єкта, на якi отримано позитивне рiшення митного органу про класифiкацiю комплектного об'єкта згiдно з УКТЗЕД у вiдповiдностi до Порядку прийняття рiшення про класифiкацiю комплектного об'єкта згiдно з УКТЗЕД, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 12.05.06 N 1219 повiдомляємо наступне.

     До внесення вiдповiдних змiн до Порядку заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митних режимiв експорту, iмпорту, транзиту, тимчасового ввезення (вивезення), митного складу, магазину безмитної торгiвлi, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 30.06.98 N 380 при декларуваннi останньої партiї складових комплектного об'єкта у правому нижньому пiдроздiлi графи 31 в спецiально видiленому полi зазначається цифра "1".

     В iнших випадках, тобто при оформленнi всiх попереднiх партiй складових комплектного об'єкта, крiм останньої, правий нижнiй пiдроздiл графи 31 не заповнюється.

     Начальникам регiональних митниць, митниць довести зазначенi роз'яснення до суб'єктiв ЗЕД, розташованих у зонi дiяльностi та до вiдома особового складу з метою їх дотримання.

     Зазначенi роз'яснення набувають чинностi з 17.07.06.

Заступник Голови Служби П.Пашко
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.