ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

01.08.2006 р. N 11/2-19/8468-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць, митниць


Для використання в роботi

     З метою однозначного тлумачення та застосування положень законодавства України про транзит вантажiв, довожу до вашого вiдома.

     Вiдповiдно до положень статтi 4 Закону України вiд 20.10.99 N 1172-XIV "Про транзит вантажiв" (iз змiнами) транзит вантажiв може здiйснюватися у прямому або змiшаному (комбiнованому) сполученнi. У змiшаному сполученнi транзит вантажiв може бути пов'язаний з їх перевантаженням з одного виду транспорту на iнший, переробкою, сортуванням, пакуванням, обмiрюванням, накопиченням, формуванням або подрiбненням партiй транзитного вантажу, тимчасовим зберiганням тощо.

     У разi якщо документацiя транзиту вантажiв, в залежностi вiд виду транспорту, а саме - мiжнародна автомобiльна накладна (CMR), книжка МДП (Carnet TIR), накладна УМВС (СМГС), накладна ЦIМ (СIМ) мiстить вiдомостi про перевантаження транзитних вантажiв з одного виду транспорту на iнший для їх подальшого вивезення за межi митної територiї України, митне оформлення таких вантажiв провадиться виключно за умови подання митному органу вiдправлення вантажної митної декларацiї типу ТР 80 (ВМД) iз зазначенням у графi 27 ВМД найменування та коду митного органу або структурного пiдроздiлу цього митного органу або пункту пропуску, у якому передбачається перевантаження товарiв з одного транспортного засобу на iнший.

Т.в.о. Голови Служби О.О.Федоров
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.