ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

24.10.2006р. N 11/2-10/11930-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць, митниць


     З метою врегулювання питання заповнення графи 8 вантажної митної декларацiї (далi - ВМД) при митному оформленнi товарiв, що ввозяться на митну територiю України за договорами (контрактами) вiдповiдно до яких одержувачем товару є особа iнша нiж та, яка набуває права власностi на товар за цим договором контрактом, повiдомляємо наступне.

     До внесення вiдповiдних змiн до пункту 3.1 Порядку заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митних режимiв, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 30.06.98 N 380 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 22.07.98 за N 469/2909, у графi 8 ВМД зазначаються вiдомостi про одержувача товарiв. Якщо при цьому особа, що набуває права власностi на товар не є одержувачем товару, то в графi зазначаються вiдомостi про особу, яка набуває права власностi на товари за зовнiшньоекономiчним договором (контрактом), i вчиняється запис "Див. на зворотi", а на зворотному боцi ВМД наводяться вiдомостi про одержувача товарiв.

     Прошу довести цю iнформацiю до вiдома декларантiв та iнших зацiкавлених осiб.

     Зазначенi роз'яснення набувають чинностi з 01.11.2006.

     Начальнику Регiональної iнформацiйної митницi забезпечити в зазначений термiн внесення вiдповiдних змiн до програмно-iнформацiйних комплексiв з метою реалiзацiї цих роз'яснень.

Перший заступник Голови Служби Р.А.Черкасський
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.