ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

11.05.2006 р. N 11/4-18/5107-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Про скасування грифу обмеження доступу "Для службового користування"

     Згiдно з пунктом 4 Iнструкцiї про порядок облiку, зберiгання i використання документiв, справ, видань та iнших матерiальних носiїв iнформацiї, якi мiстять конфiденцiйну iнформацiю, що є власнiстю держави, затвердженої постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.11.98 N 1893 (iз змiнами) та з метою приведення у вiдповiднiсть iнформацiйної бази Держмитслужби до вимог, затверджених наказом Держмитслужби вiд 30.01.04 N 60 (iз змiнами), повiдомляємо про зняття грифу обмеження доступу "Для службового користування" з листа Держмитслужби вiд 02.11.04 N 25/7-09-18/13158 "Про надання додаткової iнформацiї".

Заступник Голови Служби О.П. Шейко
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.