ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про молоко та молочнi продукти"

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Внести до Закону України "Про молоко та молочнi продукти" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 47, ст. 513) такi змiни:

     1) абзаци п'ятий та шiстнадцятий статтi 1 виключити;

     2) у частинi першiй статтi 16:

     абзац третiй викласти в такiй редакцiї:

     "дотацiй на молоко незбиране вищого, першого та другого ґатунку i вершки незгущенi";

     абзац п'ятий виключити;

     3) статтi 17-19 виключити.

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня вступу України до Свiтової органiзацiї торгiвлi.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ
30 листопада 2006 року
N 402-V

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.