КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 19 грудня 2006 р. N 1756


Про визнання такою, що втратила чиннiсть, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 серпня 2006 р. N 1215 та внесення змiни до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 серпня 2006 р. N 1095

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Визнати такою, що втратила чиннiсть, постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 серпня 2006 р. N 1215 "Про зупинення дiї деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 34, ст. 2429) у частинi зупинення дiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 серпня 2006 р. N 1095 "Про доповнення перелiку та обсягiв матерiалiв, устаткування i комплектуючого обладнання, що використовуються для будiвництва суден пiдприємствами суднобудiвної промисловостi, визначеними вiдповiдно до статтi 1 Закону України "Про заходи щодо державної пiдтримки суднобудiвної промисловостi в Українi", та ввозяться на митну територiю України згiдно з контрактами, укладеними цими пiдприємствами".

     2. Внести до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 серпня 2006 р. N 1095 "Про доповнення перелiку та обсягiв матерiалiв, устаткування i комплектуючого обладнання, що використовуються для будiвництва суден пiдприємствами суднобудiвної промисловостi, визначеними вiдповiдно до статтi 1 Закону України "Про заходи щодо державної пiдтримки суднобудiвної промисловостi в Українi", та ввозяться на митну територiю України згiдно з контрактами, укладеними цими пiдприємствами" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 32, ст. 2320) змiну, що додається.

Прем'єр-мiнiстр України В.ЯНУКОВИЧ

Iнд. 21

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 19 грудня 2006 р. N 1756

ЗМIНА,
що вноситься до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 серпня 2006 р. N 1095

     У доповненнi до перелiку та обсягiв матерiалiв, устаткування i комплектуючого обладнання, що використовуються для будiвництва суден пiдприємствами суднобудiвної промисловостi, визначеними вiдповiдно до статтi 1 Закону України "Про заходи щодо державної пiдтримки суднобудiвної промисловостi в Українi", та ввозяться на митну територiю України згiдно з контрактами, укладеними цими пiдприємствами, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 серпня 2006 р. N 1095, виключити такi коди:

    3208909100
8311200000
3208909100
3208909000
8537100000
3918101000
3926909900
5911909000
9401908000
7326909300
7326909700
8414593000
8421239000
8537109900
3926909900
3810909000
4016939000
6104629000
6117801000
9031803900
9401908000
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.