ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Цивiльного кодексу України щодо нотарiального посвiдчення та державної реєстрацiї договору найму будiвлi

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Внести до Цивiльного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356) такi змiни:

     1) частину другу статтi 793 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Договiр найму будiвлi або iншої капiтальної споруди (їх окремої частини) строком на три роки i бiльше пiдлягає нотарiальному посвiдченню";

     2) частину першу статтi 794 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Договiр найму будiвлi або iншої капiтальної споруди (їх окремої частини), укладений на строк не менше нiж на три роки, пiдлягає державнiй реєстрацiї".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ
20 грудня 2006 року
N 501-V

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.