ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

11/1-10898 17.11.97

НАЧАЛЬНИКАМ РЕГIОНАЛЬНИХ
МИТНИЦЬ
НАЧАЛЬНИКАМ МИТНИЦЬ

     До вiдома та використання в роботi повiдомляємо, що вiдповiдно до п.п. 3.1.1. та п.п. 3.1.2. статтi 3 Закону України "Про податок на додану вартiсть" з урахуванням роз'яснень Комiтету з питань фiнансiв i банкiвської дiяльностi Верховної Ради України вiд 24.10.97 р. N 06-10/782 операцiї з ввезення товарiв з-за меж митного кордону Укра'ни на територiю магазинiв безмитної торгiвлi не є об'єктом оподаткування ПДВ.

     При митному оформленнi застосовується iмпортна ВМД, у вiдповiдному пiдроздiлi Гр.36 зазначається '00'.

Голова Служби Л.Деркач
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.