ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

22.03.2007р. N 11/2-10/2938-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць, митниць


Щодо митного оформлення комплектних об'єктiв

     У зв'язку зi зверненнями, що надходять на адресу Держмитслужби щодо заповнення графи 37 вантажної митної декларацiї при декларуваннi складових комплектного об'єкта повiдомляємо.

     Порядок заповнення графи 37 вантажної митної декларацiї (далi - ВМД) визначено Iнструкцiєю про порядок заповнення граф ВМД, затвердженою наказом Держмитслужби України вiд 09.07.1997 N 307 i зареєстрованою в Мiнiстерствi юстицiї 24.09.97 за N 443/2247 (зi змiнами) (далi - Iнструкцiя).

     При декларуваннi складових комплектного об'єкта, вiдповiдно до Iнструкцiї, у графi 37 ВМД проставляється 6-значний код процедури перемiщення товарiв згiдно з Класифiкатором процедур перемiщення товарiв через митний кордон України. Останнiми двома цифрами коду зазначається код особливостi перемiщення товарiв через митний кордон України згiдно з роздiлом 2 Класифiкатору процедур перемiщення товарiв через митний кордон України. Код "11" - "Перемiщення обладнання, сировини та матерiалiв для комплектних об'єктiв" застосуванню не пiдлягає.

     Прошу забезпечити контроль за перемiщенням комплектних об'єктiв.

Перший заступник Голови Державної митної служби України Р.А.Черкасський
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.