ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

22.03.2007 N 10/1-3/433-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць, митниць


Щодо митного оформлення комплектних об'єктiв

     У зв'язку зi зверненнями, що надходять на адресу Держмитслужби щодо заповнення графи 37 вантажної митної декларацiї (далi - ВМД) при декларуваннi складових комплектного об'єкта, що ввозяться на митну територiю України, як внесок до статутного фонду пiдприємства з iноземними iнвестицiями, повiдомляємо.

     Порядок заповнення графи 37 ВМД визначено Iнструкцiєю про порядок заповнення граф ВМД, затвердженою наказом Держмитслужби України вiд 09.07.1997 N 307 i зареєстрованою в Мiнiстерствi юстицiї 24.09.97 за N 443/2247 (зi змiнами) (далi - Iнструкцiя).

     При декларуваннi складових комплектного об'єкта, що ввозяться на митну територiю України як внесок до статутного фонду пiдприємства з iноземними iнвестицiями, вiдповiдно до Iнструкцiї у графi 37 ВМД проставляється згiдно з Класифiкатором процедур перемiщення товарiв через митний кордон України 6-значний код процедури перемiщення товарiв. При цьому, останнi двi цифри коду - "13".

     Прошу забезпечити контроль за перемiщенням комплектних об'єктiв.

Перший заступник Голови Державної митної служби України Р.А.Черкасський
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.