ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЧЕРНIГIВСЬКА МИТНИЦЯ

НАКАЗ

вiд 14 вересня 2005 року N 407


Щодо визнання такими, що втратили чиннiсть, наказiв по митницi

Зареєстровано
в Чернiгiвському обласному управлiннi юстицiї
27 вересня 2005 р. за N 36/566


     У вiдповiдностi до Митного кодексу України (iз змiнами та доповненнями), Положення про Чернiгiвську митницю, з метою вдосконалення дiючих технологiчних схем та порядкiв, що базувались на застарiлих нормативних актах, та для унеможливлення зловживань з боку посадових осiб оперативних пiдроздiлiв шляхом їх використання наказую:

     1. Визнати такими, що втратили чиннiсть, наступнi накази по митницi:

     - вiд 18.01.2001 р. N 34 "Доповнення до наказу Чернiгiвської митницi вiд 21.03.2000 р. N 120" (зареєстрований в Чернiгiвському обласному управлiннi юстицiї 02.02.2001 р. за N 5/312);

     - вiд 08.08.2001 р. N 422 "Доповнення до наказу Чернiгiвської митницi вiд 21.03.2000 р. N 120" (зареєстрований в Чернiгiвському обласному управлiннi юстицiї 20.08.2001 р. за N 60/367).

     2. Начальнику юридичного вiддiлу (Приходько О. В.) забезпечити iнформування Чернiгiвського обласного управлiння юстицiї стосовно наказiв, що втратили чиннiсть.

     3. Начальнику загального вiддiлу (Кузьмiнiй Н. М.) довести наказ до начальникiв вiддiлу органiзацiї митного контролю (Хмелинської Н. Г.), вантажного вiддiлу (Кашперова I. В.), транзитно-вантажного вiддiлу (Галенка В. Ф.), вiддiлу статистики, контролю та аналiзу (Овсяник Л. I.), вiддiлу митних платежiв (Тимошенко Н. В.), вiддiлу контролю митної вартостi та номенклатури (Коростовського П. А.), митних постiв "Енергiя" (Сєрiкова А. I.), "Нiжин" (Лапка Ф. С.), "Прилуки" (Рязанцева В. В.), "Щорс" (Хмелинського Є. В.).

     4. Накази Чернiгiвської митницi вiд 01.08.2005 р. N 312 "Щодо скасування наказiв по митницi" та вiд 25.08.2005 р. N 368 "Щодо скасування наказу по митницi" вважати такими, що втратили чиннiсть.

     5. Персональну вiдповiдальнiсть за виконання вимог цього наказу покладаю на осiб, зазначених у п. 3.

     6. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на заступника начальника митницi Песляка О. Г.

     Загальний контроль залишаю за собою.

В. о. начальника митницi Ю. I. Солончук
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.