ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вiд 02.08.07 N 15/1024-ЕП

 

Начальникам митниць


Щодо заповнення графи "С"

     У зв'язку з запитами митниць щодо порядку заповнення графи "С" при митному оформленнi давальницької сировини iноземного замовника, що ввозиться на територiю України, iнформуємо про наступне.

     Статтею 2 Закону України вiд 15.09.95 N 327/95-ВР "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" визначено, що сума, зазначена у простому авальованому векселi, визначається у валютi контракту на здiйснення операцiї з давальницькою сировиною.

     Вiдповiдно у графi "С" ВМД при використаннi вексельної форми розрахунку в пiдроздiлi "дата сплати (надходження) податку або збору за платiжним дорученням" посадова особа вiддiлу митних платежiв зазначає дату видачi векселя, а в дужках - дату його погашення, а в пiдроздiлi "сума сплати" - суму митних платежiв, яка зазначена у простому авальованому векселi.

Директор Департаменту С.О. Джигалов
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.