Документ скасований: Постанова КМУ № 143 від 23.02.2005

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

вiд 5 сiчня 1998 р. N 13


Про реалiзацiю Угоди мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про вiльну торгiвлю

Із змiнами i доповненнями, внесеними
 постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
 вiд 3 грудня 1999 року N 2201,
 вiд 28 вересня 2000 року N 1485,
 вiд 27 червня 2001 року N 745,
 вiд 13 липня 2001 року N 842

     Вiдповiдно до досягнутих з Урядом Росiйської Федерацiї домовленостей щодо забезпечення належного виконання Угоди мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про вiльну торгiвлю, укладеної 24 червня 1993 р., що набрала чинностi 21 лютого 1994 р., Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Державнiй митнiй службi на виконання статтi 1 Угоди мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про вiльну торгiвлю забезпечити митне оформлення нафти сирої (код УКТЗЕД 2709 00), газового конденсату природного (код УКТЗЕД 2709 00 10 00) та газу природного в газоподiбному станi (код УКТЗЕД 2711 21 00 00), а також неопромiнених паливних елементiв (твелiв) (код УКТЗЕД 8401 30 00 00), стрижнiв з вигоряючими поглиначами, поглинаючих стрижнiв систем управлiння та захисту (код УКТЗЕД 8401 40 90 00) походженням з митної територiї Росiйської Федерацiї i призначених для митної територiї України у разi їх ввезення на цю територiю без справляння з 1 липня 2001 р. податку на додану вартiсть.

(пункт 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.12.99 р. N 2201,
 вiд 28.09.2000 р. N 1485,
 вiд 27.06.2001 р. N 745,
 вiд 13.07.2001 р. N 842)

     2. Мiнiстерству закордонних справ поiнформувати в установленому порядку Росiйську Федерацiю про прийняття цiєї постанови.

     3. Контроль за виконанням цiєї постанови покласти на Вiцепрем'єр-мiнiстра України Тiгiпка С. Л.

Прем'єр-мiнiстр України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.