Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 231 від 31.03.2005

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

31 липня 1998 р. N 460


Про посилення контролю за ввезенням на митну територiю України та митним оформленням окремих пiдакцизних товарiв

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказом Державної митної служби України
вiд 26 червня 2001 року N 433

     З метою посилення контролю за ввезенням на митну територiю України та митним оформленням окремих пiдакцизних товарiв i запобiгання ухиленню суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi вiд сплати встановлених чинним законодавством платежiв наказую:

     1. Начальникам регiональних митниць, начальникам митниць забезпечити:

     1.1 Здiйснення обов'язкового догляду в пунктах пропуску на митному кордонi України вантажiв з аудiо- i вiдеотехнiкою (коди УКТЗЕД 8520, 8521 10 30 00, 8521 10 80 00), кольоровими телевiзорами (код УКТЗЕД 8528 12), меблями (коди УКТЗЕД 9401, 9403 10), якi ввозяться у незiбраному або розiбраному станi, а також у некомплектному або незавершеному виглядi, i вирiшення, iз залученням, у разi необхiдностi, вiддiлiв тарифiв та митної вартостi, питань класифiкацiї таких товарiв.

(пункт 1.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 26.06.2001 р. N 433)

     1.2 Направлення вантажiв, зазначених в п. 1.1, у разi їх класифiкацiї згiдно з правилами УКТЗЕД як готових виробiв (аудiо-i вiдеотехнiка (коди УКТЗЕД 8520, 8521 10 30 00, 8521 10 80 00) кольоровi телевiзори (код УКТЗЕД 8528 12), меблi (коди УКТЗЕД 9401, 9403 10), до митниць призначення (за мiсцем державної реєстрацiї суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, що ввозить такi товари), в порядку, встановленому для пiдакцизних товарiв, з оформленням попередньої (акцизної) вантажної митної декларацiї.

(пункт 1.2 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 26.06.2001 р. N 433)

     1.3 Здiйснення митного оформлення вантажiв, зазначених у п.1.2., в митницi призначення iз обов'язковим залученням вiддiлiв тарифiв та митної вартостi.

     1.4 Звiтування по товарах, зазначених у пунктi 1.3, вiдповiдно до наказу Держмитслужби вiд 27.01.97 N 36.

     2. Покласти на начальникiв регiональних митниць та начальникiв митниць персональну вiдповiдальнiсть за здiйснення контролю виконання п.1 та за справляння митних платежiв у повному обсязi при митному оформленнi товарiв, зазначених у пунктi 1.3.

     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Служби Шейка О.П.

Голова Служби Ю.Соловков
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.