ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

04.02.08 N 11/6-10/1146-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць, митниць


     В абзацi другому пункту 2 листа Держмитслужби України вiд 28.01.2008 N 11/6-10/877-ЕП слова "здiйснюється шляхом проставлення вiдповiдних вiдмiток на оригiналах аркушiв вантажної митної декларацiї форм МД-2, МД-3, що вiдповiдно до їх розподiлу та використання повертаються декларанту, та вiдповiдних ним аркушiв форм МД-6, МД-8 (у разi їх застосування), оформлених митним органом пiд час здiйснення митного оформлення товарiв" замiнити словами "здiйснюється шляхом проставлення вiдповiдних вiдмiток на оригiналах аркушiв вантажної митної декларацiї форми МД-2, що вiдповiдно до їх розподiлу та використання повертаються декларанту, оформлених митним органом пiд час здiйснення митного оформлення товарiв".

Заступник Голови Служби О.О.Федоров
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.