ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

28.01.08 N 11/6-10/877-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць, митниць


     У зв'язку зi зверненнями митних органiв щодо застосування Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженої наказом Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307 (в редакцiї наказу вiд 07.11.2007 N 933) повiдомляємо.

     1. Щодо застосування аркушiв з позначенням "4/5" комплектiв бланкiв форм МД-2, МД-3 у технологiчних операцiях митного контролю та оформлення.

     При митному оформленнi товарiв, що вивозяться за межi митної територiї України, безпосередньо в пунктi пропуску через митний кордон України, через який передбачається їх вивезення, з метою спрощення i прискорення митного оформлення, згiдно з пунктом 16 Положення про вантажну митну декларацiю, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.06.97 N 574, дозволяється подання декларантом повних комплектiв (включаючи аркушi з позначенням "4/5") бланкiв єдиного адмiнiстративного документа форми МД-2 та додаткових аркушiв до нього форми МД-3 (специфiкацiй форми МД-8).

     2. Щодо надання митним органом за зверненням платника податку пiдтвердження фактичного вивезення експортованих товарiв за межi митної територiї України, зокрема у разi вивезення готової продукцiї, виготовленої з давальницької сировини iноземного замовника, та iнших продуктiв переробки, виготовлених iз товарiв, що ввозились на митну територiю України iз наданням векселя, передбаченого Законом України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах".

     Пiдтвердження про фактичне вивезення товарiв за межi митної територiї України у порядку, встановленому спiльним наказом Держмитслужби та ДПА України вiд 21.03.2002 N 163/121, здiйснюється шляхом проставлення вiдповiдних вiдмiток на оригiналах аркушiв вантажної митної декларацiї форм МД-2, МД-3, що вiдповiдно до їх розподiлу та використання повертаються декларанту, та вiдповiдних ним аркушiв форм МД-6, МД-8 (у разi їх застосування), оформлених митним органом пiд час здiйснення митного оформлення товарiв.

Заступник Голови Служби О.О.Федоров
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.