ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

11/3-315 13.01.98

НАЧАЛЬНИКАМ РЕГIОНАЛЬНИХ
МИТНИЦЬ
НАЧАЛЬНИКАМ МИТНИЦЬ

     У зв'язку iз запитами митниць роз'яснюємо, що митне оформлення продукцiї, що повертається iз-за кордону на пiдставi рекламацiйних актiв або внаслiдок розторгнення контракту, технiчним чи iншим причинам (що вiдповiдним чином пiдтверджуються сторонами контракту або державними органами) не пiзнiше встановленого законодавством термiну повернення валютної виручки, здiйснюється вiдповiдно до митного режиму "iмпорт".

     При цьому, графа 36 ВМД заповнюється наступним чином:

"07/11/42".

     Також iнформуємо про внесення доповнень до:

     Класифiкатору звiльнень вiд сплати податку на додану вартiсть, наведеному у додатку 10 до наказу Держмитслужби вiд 09.07.97 р. N 307:

     "Пункт 16 Класифiкатору слiд читати: "Товари, що повертаються в Україну на пiдставi рекламацiйних актiв або внаслiдок розторгнення контракту, технiчним чи iншим причинам, за умови, якщо повернення бракованої продукцiї згiдно з рекламацiйними актами передбачено контрактом, а технiчнi чи iншi причини, внаслiдок яких вiдбулося розторгнення контракту, вiдповiдним чином пiдтверджуються сторонами контракту, або iншими вiдповiдними державними органами - 42";

     Класифiкатору звiльнень вiд сплати акцизного збору, наведеному у додатку 9 до наказу Держмитслужби вiд 09.07.97 р. N 307:

     "Пункт 11 Класифiкатору слiд читати: "Товари, що повертаються в Україну на пiдставi рекламацiйних актiв або внаслiдок розторгнення контракту, технiчним чи iншим причинам, за умови, якщо повернення бракованої продукцiї згiдно з рекламацiйними актами передбачено контрактом, а технiчнi чи iншi причини, внаслiдок яких вiдбулося розторгнення контракту, вiдповiдним чином пiдтверджуються сторонами контракту, або iншими вiдповiдними державними органами - 11" .

Заступник Голови Служби
С.Яценко


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.