ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

11/2-938 вiд 28.01.98

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць

     До вiдома та використання в роботi надсилаємо постанову Кабiнету Мiнiстрiв України "Про реалiзацiю Угоди мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про вiльну торгiвлю" вiд 05.01.98 р. N 13 вiдповiдно до якої досягнуто з Урядом Росiйської Федерацiї домовленостей щодо забезпечення належного виконання Угоди мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про вiльну торгiвлю, укладеної 24.06.93 р., що набрала чинностi 21.02.94 р.

     Оскiльки Росiйською Федерацiєю скасовано справляння податку на додану вартiсть на товари походженням з митної територiї України у разi їх ввезення на митну територiю Росiйської Федерацiї, про що одержано в установленому порядку вiд Росiйської Сторони вiдповiдне повiдомлення, з 1 лютого 1998 р. митне оформлення товарiв походженням з митної територiї Росiйської Федерацiї i призначених для митної територiї України у разi їх ввезення на цю територiю здiйснюється без справляння податку на додану вартiсть та ввiзного мита за умови:

  • пiдтвердження походження товарiв (надання сертифiкату форми СТ-1 є обов'язковим);

  • дотримання правила "безпосередньої закупiвлi";

  • дотримання правила "прямого вiдвантаження".

     При цьому встановлюється наступний порядок митного оформлення таких товарiв:

     1. Митне оформлення зазначених товарiв, iз дотриманням кодiв товарiв згiдно ТН ЗЕД, здiйснювати з умовним нарахуванням ввiзного мита та податку на додану вартiсть.

     2. У графi 36 ВМД зазначаються коди звiльнення вiд сплати ввiзного мита та податку на додану вартiсть - "71/00/71".

     3. Акцизний збiр справляється у загальному порядку.

     Додаток: постанова Кабiнету Мiнiстрiв України "Про реалiзацiю Угоди мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про вiльну торгiвлю" вiд 05.01.98 р. N 13 на 1-му арк.

Перший заступник Голови Служби О. Єгоров
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.