ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
КIРОВОГРАДСЬКА МИТНИЦЯ

НАКАЗ

вiд 8 червня 2006 року N 372


Про втрату чинностi наказу митницi

Зареєстровано
в Кiровоградському обласному управлiннi юстицiї
20 червня 2006 р. за N 20/1357


     На виконання вимог Положення про державну реєстрацiю нормативно-правових актiв мiнiстерств, iнших органiв виконавчої влади, органiв господарського управлiння та контролю, що зачiпають права, свободи й законнi iнтереси громадян або мають мiжвiдомчий характер, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.12.92 N 731, та враховуючи вимоги листа Кiровоградського обласного управлiння юстицiї вiд 07.06.2006 N 16-17-5, наказую:

     1. Вважати таким, що втратив чиннiсть, наказ Кiровоградської митницi вiд 08.08.2001 N 259 "Про затвердження Положення про порядок укладання договорiв", зареєстрований в Кiровоградському обласному управлiннi юстицiї 20 серпня 2001 р. за N 115/817.

     2. Начальнику юридичного вiддiлу Хилько Л. I. забезпечити реєстрацiю наказу в Кiровоградському обласному управлiннi юстицiї.

     3. Начальнику загального вiддiлу Хмеленко О. М. забезпечити доведення наказу до структурних пiдроздiлiв згiдно розрахунку розсилки.

     4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Т. в. о. начальника Кiровоградської митницi А. I. Педешко
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.