ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про державну таємницю"

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Внести до Закону України "Про державну таємницю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 49, ст. 428; 2004 р., N 23, ст. 320) такi змiни:

     1) частину четверту статтi 22 доповнити реченням такого змiсту: "Керiвникам центральних органiв виконавчої влади, якi призначаються на посаду Кабiнетом Мiнiстрiв України, допуск до державної таємницi надається розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України";

     2) у частинi четвертiй статтi 27 слова "Прем'єр-мiнiстровi України" замiнити словами "Прем'єр-мiнiстровi України та iншим членам Кабiнету Мiнiстрiв України".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України В. ЮЩЕНКО

м. Київ
21 травня 2008 року
N 293-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.