ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З
м. Київ

31 липня 1998 р. N 462


Про скасування деяких наказiв Держмитслужби

     У зв'язку з введенням в дiю наказу Держмитслужби вiд 30.06.98 N 380 "Про затвердження Порядку заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митних режимiв експорту, iмпорту, транзиту, тимчасового ввезення (вивезення), митного складу, магазину безмитної торгiвлi", що зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 22.07.98 за N 469/2909,

     Н А К А З У Ю :

     1. Скасувати накази Держмитслужби:

  • вiд 17.12.97 N 647 "Про затвердження Тимчасового порядку заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митних режимiв "експорт", "iмпорт", "транзит", "тимчасове ввезення (вивезення)", "митний склад" (крiм пункту 2 цього наказу);

  • вiд 12.02.98 N 77 "Про затвердження Тимчасового порядку використання формуляра-специфiкацiї форми МД-8";

  • вiд 12.02.98 N 78 "Про затвердження Тимчасового порядку заповнення граф вантажної митної декларацiї при митному оформленнi запасiв, призначених для споживання";

  • вiд 26.02.98 N 101 " Про затвердження Тимчасового порядку заповнення граф вантажної митної декларацiї при митному оформленнi продукцiї морського промислу українських та орендованих (зафрахтованих) українськими пiдприємствами та органiзацiями суден";

  • вiд 26.02.98 N 102 " Про затвердження Тимчасового порядку заповнення граф вантажної митної декларацiї при митному оформленнi гуманiтарної допомоги".

     2. Начальникам регiональних митниць, начальникам митниць довести цей наказ до особового складу митниць та до вiдома суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi.

     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Заступника Голови Служби Соболя I.М.

Голова Служби Ю.Соловков
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.