ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

11/2 - 1765 21.02.98

Начальникам регiональних
митниць
Начальникам митниць

     Оскiльки мiж Урядом Республiки Бiлорусь та Урядом України досягнуто домовленостей стосовно скасування справляння податку на додану вартiсть на товари походженням з митної територiї однiєї з договiрних сторiн i призначених для митної територiї iншої з сторiн з 16 лютого 1998р. митне оформлення товарiв походженням з митної територiї Республiки Бiлорусь i призначених для митної територiї України у разi їх ввезення на цю територiю здiйснюється без справляння податку на додану вартiсть та ввiзного мита за умови:

  • пiдтвердження походження товарiв (надання сертифiкату форми СТ-1 є обов'язковим );

  • дотримання правила "безпосередньої закупiвлi";

  • дотримання правила "прямого вiдвантаження"; При цьому встановлюється наступний порядок митного оформлення таких товарiв: 1. Митне оформлення зазначених товарiв, iз дотриманням кодiв товарiв згiдно ТН ЗЕН, здiйснювати з умовним нарахуванням ввiзного мита та податку на додану вартiсть.

     2. У графi 36 ВМД зазначаються коди звiльнення вiд сплати ввiзного мита та податку на додану вартiсть - "71/ .. /79".

     3. Акцизний збiр справляється у загальному порядку.

     При цьому Роздiл III Додатку 7 Класифiкатору звiльнень вiд сплати податку на додану вартiсть до наказу Державної митної служби України вiд 30.01.98 р. N 40 доповнити наступним пунктом:

25

Товари та iншi предмети, що ввозяться в Україну  в межах Угоди мiж Урядом України та Урядом Республiки Бiлорусь про вiльну торгiвлю

79

Пункт 25 вважати пунктом 26.

Перший заступник  Голови Служби О. Єгоров
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.