МIНIСТЕРСТВО ЗОВНIШНIХ ЕКОНОМIЧНИХ ЗВ'ЯЗКIВ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 5 сiчня 1998 року N 09-а


Про внесення доповнень до Положення про форму зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв)

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
21 сiчня 1998 р. за N 35/2475


     З метою удосконалення порядку оформлення зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) на переробку давальницької сировини та на виконання пункту 9 спiльної постанови Кабiнету Мiнiстрiв України i Нацiонального банку України вiд 17.07.95 р. N 523 "Про стан виконання Указу Президента України вiд 18 червня 1994 р. N 319 "Про невiдкладнi заходи щодо повернення в Україну валютних цiнностей, що незаконно знаходяться за її межами" НАКАЗУЮ:

     1. Доповнити пункт 1.3 Положення про форму зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв), затвердженого наказом МЗЕЗторгу вiд 5.10.95 р. N 75, таким текстом:

     "Технологiчна схема переробки давальницької сировини повинна вiдображати:

     усi основнi етапи переробки сировини та процес перетворення сировини у готову продукцiю;

     кiлькiснi показники сировини на кожному етапi переробки з обгрунтуванням технологiчних втрат сировини;

     витрати виконавця переробки на кожному етапi переробки".

     2. Юридичному управлiнню (Сервiнський А.) забезпечити реєстрацiю в Мiнiстерствi юстицiї цього наказу у встановлений законодавством термiн.

     3. Управлiнню iнформацiйного забезпечення (Загорняк О.) забезпечити публiкацiю цього наказу у газетi "Урядовий кур'єр" у п'ятиденний термiн пiсля його реєстрацiї у Мiнiстерствi юстицiї України.

     4. Управлiнню органiзацiйно-контрольного забезпечення роботи мiнiстерства (Медолиз М.) довести цей наказ до вiдома Державної митної служби України та регiональних управлiнь ЗЕЗ i Мiнiстерства торгiвлi i зовнiшньоекономiчних зв'язкiв та захисту прав споживачiв Автономної Республiки Крим у дводенний термiн пiсля його державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника мiнiстра Олiйника В.

Мiнiстр С. Осика

"Збiрник поточного законодавства, нормативних актiв, арбiтражної та судової практики" N 7, лютий 1998 р.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.