ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

25.03.98 р. N 15/1-569-ЕП

Начальникам регiональних
митниць
Начальникам митниць

     Останнiм часом збiльшились випадки невiрного заповнення графи "В" ВМД. З приводу зазначеного звертаємо Вашу увагу на наступне. Графа "В" ВМД призначена для зазначення заявником платiжних документiв, якi свiдчать про внесення митних платежiв. А тому, внесення у вказану графу сум умовних митних платежiв є порушенням вимог положень наказу Держмитслужби вiд 9.07.97 р. N 307 "Про затвердження Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї".

     З метою недопущення викривлення щомiсячної звiтностi щодо сум умовних нарахувань митних платежiв, нарахованих по ВМД, умовнi митнi платежi не нараховувати та не включати данi суми до щомiсячної звiтностi, що здiйснюється вiдповiдно до наказу ДМСУ вiд 09.02.98 р. N 69 у разi зворотнього ввезення вантажiв пiсля тимчасового вивезення (код заявленого митного режиму - "00", код попереднього митного режиму "31"). При цьому, застосування преференцiї "07" класифiкатора звiльнень вiд обкладення ввiзним митом та "05" класифiкатора звiльнень вiд сплати податку на додану вартiсть залишається чинним.

     Також iнформуємо, що аналiтичнi довiдки, про якi зазначено в абзацi 3 листа Держмитслужби вiд 9.03.98 р. N 11/1-2250 надсилати виключно засобами електронної пошти за адресою: ДМС Управлiння митних доходiв.

Заступник Голови Служби
С.Яценко

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.