ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

07.04.98 р. N 11/1-3398

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць

Щодо нарахування митних зборiв

     В зв'язку з набуттям чинностi постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7.03.98 N 285 "Про внесення доповнення до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.01.97 N 65, роз'яснюємо порядок застосування п.1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.01.97 N 65 "Про ставки митних зборiв" в редакцiї вищезазначеної постанови.

     При митному оформленнi товарiв та iнших предметiв, митна вартiсть яких становить бiльше 1000 доларiв США, розмiр ставки митних зборiв становить 1 вiдсоток митної вартостi товарiв та iнших предметiв, але не бiльше еквiвалента 5000 доларiв США.

Голова Служби Л.Деркач

 

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.