Документ скасований: Постанова КМУ № 16 від 12.01.2001

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
Київ

вiд 28 грудня 1995 р. N 1054


Про змiни ставок ввiзного мита на окремi види товарiв, якi не виробляються або виробляються в недостатнiй кiлькостi в Українi

     З метою забезпечення пiдприємств сiльського господарства країни необхiдними технiкою, обладнанням та матерiалами Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Внести змiни до ставок ввiзного мита на товари згiдно з додатком.

     2. Визнати таким, що втратив чиннiсть, пункт 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 лютого 1995 р. N 124 "Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв".

     3. Виключити iз додатку до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 липня 1995 р. N 531 "Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв та до деяких рiшень Уряду України" товари за кодом згiдно з ГС 84.33 11510.

Прем'єр-мiнiстр України Є. МАРЧУК
Мiнiстр
Кабiнету Мiнiстрiв України
 
В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Iнд. 22

 

Додаток
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 28 грудня 1995 р. N 1054

ПЕРЕЛIК
окремих видiв товарiв, на якi змiнюються ставки ввiзного мита

Код товару згiдно з ГС Опис товару згiдно з ГС Ставки мита*
пiльгова повна
05.11 10000 Сперма бугаїв 0,05 10
05.11 99900 Сперма жеребцiв, кнурiв, баранiв i цапiв, а також ембрiони коней, великої рогатої худоби, свиней, овець i кiз 0,05 10
23.01 20000 Борошно, мучка i гранули з риби та ракоподiбних 0,05 10
35.07 10000
35.07 90000
Ферментнi препарати (для виробництва сиру) 2 10
39.21 19900 Плiвка полiетиленова 2 10
39.23 29900 Пакети з багатошарової плiвки для пакування харчових продуктiв 1 10
48.19 20900
48.19 30000
Маслоящики та паперовi мiшки для сухого молока 1 10
84.18 61900 Амiачнi i фреоновi холодильнi компресори та компресорнi агрегати (потужнiстю 50-500 кВт), льодогенератори 2 10
84.24 81990 Оприскувачi тракторнi (тiльки самохiднi) 2 10
84.27 10100 Електроавтонавантажувачi 2 10
84.33 11510 Сiнокосарки-плющилки самохiднi 2 10
84.33 52000 Комбайни льонозбиральнi 2 10
84.34 20000 Спецiальне технологiчне обладнання для переробки молока (тiльки танки молочнi) 3 10
84.38 50000 Обладнання для переробки м'яса та птицi (тiльки вовчки-жиловщики, вакуумнi кутери, масажери, шприци, сосисочнi автомати, термоагрегати, кров'янi та жировi сепаратори, обладнання для знiмання та обробки шкури, устаткування для нарiзання та пакування м'яса та ковбасних виробiв) 5 10

____________
* У вiдсотках до митної вартостi товару.

Мiнiстр
Кабiнету Мiнiстрiв України

 
В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.