Документ скасований: Постанова КМУ № 390 від 29.03.2002

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

вiд 2 квiтня 1998 р. N 460


Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

     Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Викласти пункт 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 сiчня 1997 р. N 52 "Про порядок внесення обов'язкових платежiв у разi iмпорту окремих видiв товарiв" у такiй редакцiї:

     "1. Установити, що умовою пропуску через митний кордон України окремих видiв товарiв, зазначених у додатку до цiєї постанови, якi ввозяться в Україну суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, є оформлення попередньої вантажної митної декларацiї на пiдакцизнi товари у митницi, в зонi дiяльностi якої зареєстрований суб'єкт пiдприємницької дiяльностi - iмпортер таких товарiв, зi сплатою пiд час її оформлення всiх належних платежiв (ввiзного мита, податку на додану вартiсть, акцизного та митних зборiв).

     Пропуск через митний кордон таких товарiв здiйснюється пiсля перевiрки вiдповiдностi вантажу i документiв на електроннiй копiї попередньої вантажної митної декларацiї.

     Дiя цього пункту не поширюється на транспортнi засоби (код товару згiдно з ТН ЗЕД 87.03), якi ввозяться на митну територiю України вiдповiдно до зовнiшньоекономiчних договорiв консигнацiї, а також як експонати, пов'язанi з виставковою дiяльнiстю iноземних пiдприємств".

     2. Постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 серпня 1996 р. N 953 "Про заходи щодо посилення контролю за ввезенням в Україну алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, що iмпортуються суб'єктами пiдприємницької дiяльностi" визнати такою, що втратила чиннiсть.

     3. Ця постанова набирає чинностi через 30 днiв пiсля її опублiкування у газетi "Урядовий кур'єр"

Прем'єр-мiнiстр України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

(газета "Урядовий кур'єр" вiд 18-04-98р.)

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.