ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

04.05.98 р. N 14/1-914-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


     В зв'язку з чисельними запитами митниць, стосовно практичного застосування положень Закону України "Про державне регулювання iмпорту сiльськогосподарської продукцiї" вiд 17.07.97 N 468/97-ВР та Закону України "Про внесення змiн до Закону України "Про державне регулювання iмпорту сiльськогосподарської продукцiї" вiд 16.01.98 N 32/98-ВР в частинi застосування нульових ставок ввiзного мита до окремих товарiв (коди 08.01 30000, 08.02.11, 08.02.12, 08.02.90900, 09.02, 12.02 та 20.02. 90900), що ввозяться для промислової переробки роз'яснюємо.

     Тарою для промислової переробки вважається: для горiхiв кеш'ю (код 08.01 30000), мигдалю (коди 08.02.11,08.02.12, 08.02.90900), горiхiв арахiсу (код 12.02), чаю ароматизованого або неаротимазованого (код 09.02) упаковка чистою вагою бiльше 10 кiлограмiв.

     Стосовно томатної пасти (код 20.02.90900), то згiдно роз'яснень Мiнагропрому (лист N 37-19-17/4040 вiд 22.04.98) виходячи з економiчної доцiльностi консервнi заводи використовують для промислової переробки томатну пасту фасовану в усi види тари (скляну, металеву, дерев'яну та з iнших матерiалiв, на якi є дозвiл Мiнiстерства охорони здоров'я) вагою нетто одиницi не менше трьох кiлограмiв.

     При цьому для застосування нульових ставок ввiзного мита одержувачем вантажiв повинно виступати пiдприємство, що має потужностi для промислової переробки та здiйснює таку переробку вищезазначеної продукцiї.

     У разi виявлення фактiв порушення декларування товару при ввезеннi їх на митну територiю України не за призначенням, мито стягується в безспiрному порядку.

Перший заступник Голови Служби О.Єгоров
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.