ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

06.05.98 р. N 15/1-936-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


     До вiдома та використання в роботi направляємо постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.04.98 р. N 556 "Про доповнення перелiку товарiв критичного iмпорту, ввезення яких в Україну здiйснюється без сплати податку на додану вартiсть".

     Додаток. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.04.98 р. N 556 на 1 стор.

Заступник Голови Служби С. Яценко

 

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 24 квiтня 1998 р. N 556


Про доповнення перелiку товарiв критичного iмпорту, ввезення яких в Україну здiйснюється без сплати податку на додану вартiсть

     Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     На часткову змiну постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 жовтня 1997 р. N 1106 вiднести до товарiв критичного iмпорту, ввезення яких здiйснюється без сплати податку на додану вартiсть, товари за кодами ТН ЗЕД 42.02 92 110, 42.02 92 910 (тiльки дорожнi сумки, рюкзаки i спортивнi сумки); 61.09; 61.10; 61.12; 61.16; 62.01 13 900, 62.01 19 000; 63.02; 64.03; 64.04; 65.05 90 900; 65.06; 73.17 00 300, якi ввозяться на митну територiю України за спонсорськими контрактами фiзкультурно-спортивними органiзацiями для потреб нацiональних збiрних та команд майстрiв з iгрових видiв спорту.

Прем'єр-мiнiстр України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.