Документ скасований: Постанова КМУ № 1845 від 27.07.1998

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

Про перелiк товарiв критичного iмпорту, ввезення яких здiйснюється без сплати податку на додану вартiсть

ПОСТАНОВА

вiд 7 жовтня 1997 р. N 1106
м. Київ

     Вiдповiдно до статтi 11 Закону України "Про податок на додану вартiсть" Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Встановити, що до товарiв критичного iмпорту, якi ввозяться для вiтчизняного виробництва (крiм їх ввезення на умовах переробки давальницької сировини), вiдносяться товари, ввезення яких на митну територiю України регламентується Указом Президента України вiд 30 червня 1995 р. N 499 "Про справляння податку на добавлену вартiсть з iмпортних товарiв", за винятком товарiв, щодо яких не застосовуються пiльги, визначенi постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 травня 1996 р. N 602, вiд 2 серпня 1996 р. N 907, вiд 14 серпня 1996 р. N 967, вiд 3 вересня 1996 р. N 1034, вiд 23 вересня 1996 р. N 1165, вiд 8 листопада 1996 р. N 1356, вiд 17 сiчня 1997 р. N 23, вiд 23 сiчня 1997 р. N 53, вiд 28 березня 1997 р. N 282, вiд 5 травня 1997 р. N 415, вiд 30 травня 1997 р. N 519, вiд 12 червня 1997 р. N 577, вiд 12 червня 1997 р. N 582, вiд 21 серпня 1997 р. N 915, вiд 19 вересня 1997 р. N 1037 та розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 грудня 1996 р. N 799.

     Мiнiстерству економiки разом з Мiнiстерством зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi та Державною митною службою в 10-денний термiн розробити порядок подання Кабiнету Мiнiстрiв України галузевими мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади пропозицiй щодо внесення змiн та доповнень до зазначеного перелiку.

     2. З метою впорядкування i скорочення перелiку товарiв, з оподаткування iмпорту яких надаються пiльги, утворити мiжвiдомчу комiсiю на чолi з мiнiстром зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi Осикою С. Г., включивши до її складу представникiв галузевих мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади, зокрема Мiнiстерства економiки, Мiнiстерства зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi. Державної митної служби i Торгово-промислової палати.

     3. Ця постанова набирає чинностi з дня її опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

(Газета "Урядовий кур'єр" N 192-193 вiд 16 жовтня 1997р.)

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.