Документ скасований: Постанова КМУ № 1845 від 27.07.1998

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 31 травня 1996 р. N 602

Про затвердження перелiку товарiв, щодо яких не застосовуються пiльги, встановленi статтею 1 Указу Президента України вiд 30 червня 1995 р. N 499

На виконання статтi 2 Указу Президента України вiд 31 травня 1996 р. N 392 "Про впорядкування справляння податку на добавлену вартiсть з iмпортних товарiв" Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити перелiк товарiв, щодо яких не застосовуються пiльги, встановленi статтею 1 Указу Президента України вiд 30 червня 1995 р. N 499, згiдно з додатком.

2. Мiнiстерству зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi, Мiнiстерству економiки, Мiнiстерству промисловостi, Мiнiстерству машинобудування, вiйськово-промислового комплексу i конверсiї, Мiнiстерству сiльського господарства i продовольства, Державному митному комiтету в мiру необхiдностi вносити пропозицiї про змiни та доповнення зазначеного перелiку.

Прем'єр-мiнiстр України

П. ЛАЗАРЕНКО

Мiнiстр
Кабiнету Мiнiстрiв України

 
В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Iнд. 67

 

 
 
 

Додаток
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 31 травня 1996 р. N 602

ПЕРЕЛIК
товарiв, щодо яких не застосовуються пiльги,
встановленi статтею 1 Указу Президента України
вiд 30 червня 1995 р. N 499

**********************************************************************
Код товару згiдно*        Опис товару згiдно з
   з      *           ТН ЗЕД
 ТН ЗЕД     *
**********************************************************************
   1     *            2
**********************************************************************
01 02 10000    Живi тварини (племiннi)
01 03 10000
01 04 10100
01 04 20100
02 01       М'ясо великої рогатої худоби, свiже або
         охолоджене
02 02       М'ясо великої рогатої худоби, морожене
02 03       М'ясо свиней, свiже, охолоджене або морожене
02 04       М'ясо дрiбної рогатої худоби, свiже, охолоджене
         або морожене
02 05       М'ясо коней, ослiв, мулiв i лошакiв, свiже,
         охолоджене або морожене
02 06       Субпродукти великої рогатої худоби, свиней,
         дрiбної рогатої худоби, коней, ослiв, лошакiв,
         харчовi, свiжi, охолодженi або мороженi
02 07       М'ясо i субпродукти харчовi домашньої птицi,
         зазначенi в позицiї
         01 05, свiжi, охолодженi або мороженi
02 08       Iнше м'ясо i субпродукти харчовi, свiжi,
         охолодженi або мороженi
02 09       Свиняче сало, жир домашньої птицi (нетопленi),
         свiжi охолодженi, мороженi, соленi в розсолi,
         сушенi або копченi
02 10       М'ясо i субпродукти харчовi, соленi в розсолi,
         сушенi або копченi, харчове борошно i порошки з
         м'яса або субпродуктiв
03 02 70000    Iкра осетрових i лососевих риб, делiкатесна
03 03 80000    продукцiя з цiнних видiв риби
03 05 20000
16 04 20900
16 04 30100
04 01       Молоко i вершки незгущенi, без добавлення цукру
         або iнших пiдсолоджуючих речовин
04 02       Молоко i вершки згущенi з добавленням цукру або
         iнших пiдсолоджуючих речовин
(крiм
04 02 10110    Дитяче харчування, розфасоване для роздрiбного
04 02 10990    продажу
04 02 21110
04 02 29990)
04 05       Масло вершкове та iнше жири молочнi
04 06       Сир i твердi сири
04 07       Яйця птицi, в шкаралупi, свiжi, консервованi
         або варенi
04 08 91100    Яйця птицi без шкаралупи сушенi
04 08 91900
04 09 00000    Мед натуральний
07 01       Картопля свiжа або охолоджена
07 03       Цибуля, цибуля-шалот, цибуля-порей, часник та
         iншi цибулиннi культури свiжi або охолодженi
07 13 10110    Горох кормовий
08 08 10     Яблука
10 01 (крiм    Пшениця
10 01 10100
10 01 90100
10 01 90910)
10 02       Жито (за винятком насiння)
12 10 10000    Шишки хмелю неподрiбленi, непорошкоподiбнi,
         гранульованi; лупулiн хмелевидний
13 02 13000    Екстракт хмелю
15 12       Олiя соняшникова
15 17       Маргарин
16 01 (крiм    Ковбаси i аналогiчнi продукти з м'яса
16 01 00990)
20 01,      Овочi i фрукти консервованi
20 02, 20 04,
20 05, 20 07
23 01 10000    Борошно, мучиця i гранули з м'яса або м'ясних
         субпродуктiв;
         шкварки
26.01       Руди та концентрати залiзнi, включаючи залiзний
         колчедан обпалений
44.10 10     Плити деревостружковi з деревини
44 10 10100    необробленi або тiльки вiдшлiфованi
44.10 10900    iншi
44.11       Плити деревоволокнистi з деревини або iнших
         здерев'янiлих частин рослинного походження, з
         добавленням або без добавлення смол чи iнших
         органiчних речовин
44.12       Фанера клеєна, панелi дерев'янi фанерованi та
         аналогiчнi матерiали з шаруватої деревини
52 08       Тканини бавовнянi, якi вмiщують за масою не
         менш як 85 вiдсоткiв бавовни, поверхневою
         щiльнiстю не бiльш як 200 г/кв м
52 09       Тканини бавовнянi, якi вмiщують за масою не
         менш як 85 вiдсоткiв бавовни, поверхневою
         щiльнiстю бiльш як 200 г/кв м
53 09 (крiм    Тканини ллянi:
53 09 21     якi вмiщують за масою 85 вiдсоткiв i бiльше 
53 09 29)     льону 
60.01       Полотно ворсове (в тому числi з довгим ворсом)
         та махрове полотно, трикотажне машинного та
         ручного плетiння
         Iнше полотно трикотажне машинного та ручного
         плетiння:
60.02 10100    якi мiстять за масою 5 вiдсоткiв i бiльше
         еластомiрної нитки, але не мiстять гумової нитки
         Iнше полотно основоплетене (включаючи полотно,
         виготовлене на галуно-плетених верстатах)
60.02 41000    з вовни або тонкого волоса тварин
         з бавовняної пряжi
60.02 42100    сурове або вiдбiлене
60.02 42300    фарбоване
60.02 42900    надруковане
         з хiмiчних ниток
         з синтетичних волокон:
60.02 43110    для гардин, включаючи тюлевi занавiски
         Пальта, включаючи плащi з капюшоном, куртки
         теплi (в тому числi лижнi), вiтрiвки, штормiвки
         та iнший верхнiй одяг жiночий i для дiвчаток,
         трикотажний, крiм того, що класифiкується в
         товарнiй позицiї 61.04:
         з вовни або тонкого волоса тварин
61.02 10100    пальта, включаючи плащi з капюшоном, i подiбнi
         вироби з iнших текстильних матерiалiв:
61 02 90100    пальта, включаючи плащi з капюшоном, i подiбнi
         вироби
         Костюми, комплекти, жакети, плаття, спiдницi,
         спiдницi-брюки, брюки, комбiнезони з нагрудника-
         ми i лямками, бриджi i шорти (крiм купальних)
         трикотажнi жiночi i для дiвчаток:
         костюми
61.04 11000    з вовни або тонкого волоса тварин
61.04 12000    iз бавовни
61.04 13000    з синтетичних ниток
61.04 19000    з iнших текстильних матерiалiв
         комплекти:
61.04 21000    з вовни або тонкого волоса тварин
61.04 22000    з бавовни
61.04 23000    з синтетичних ниток
61 04 29000    з iнших текстильних матерiалiв
         Жакети та блейзери:
61 04 31000    з вовни або тонкого волоса тварин
61.04 32000    з бавовни
61.04 33000    з синтетичних ниток
         Плаття:
61.04 41000    з вовни або тонкого волоса тварин
61.04 42000    з бавовни
61.04 43000    з синтетичних ниток
61.04 44000    з штучних ниток
61.04 49000    з iнших текстильних матерiалiв
         Спiдницi та спiдницi-брюки:
61.04 51000    з вовни або тонкого волоса тварин
61.04 52000    з бавовни
61.04 53000    з синтетичних ниток
61.04 59000    з iнших текстильних матерiалiв
         Брюки, комбiнезони з нагрудниками i лямками,
         бриджi, шорти:
         з вовни або тонкого волоса тварин:
61.04 61100    брюки i бриджi
         з бавовни:
61.04 62100    брюки i бриджi
         з синтетичних волокон:
61 04 63100    брюки i бриджi
         Бiлизна нижня чоловiча i для хлопчикiв трико-
         тажна, включаючи пiжами, купальнi та домашнi
         халати, подiбнi вироби:
         труси i кальсони:
61.07 11000    з бавовни
         нiчнi сорочки i пiжами:
61.07 21000    з бавовни
61.07 22000    з хiмiчних ниток
61 07 29000    з iнших текстильних матерiалiв
         iншi:
61.07 91000    з бавовни
61.07 92000    з хiмiчних ниток
61 07 99000    з iнших текстильних матерiалiв
         
         Бiлизна нижня жiноча i для дiвчат трикотажна,
         включаючи пiжами, пеньюари, купальнi i домашнi
         халати, i подiбнi вироби:
         комбiнацiї та нижнi спiдницi:
         з хiмiчних волокон
61.08 11100    з синтетичних ниток
61 08 11900    з штучних ниток
         з iнших текстильних матерiалiв:
61.08 19100    з бавовни
61.08 19900    з iнших текстильних матерiалiв
 
         Труси i панталони:
61.08 21000    з бавовни
61 08 22000    з хiмiчних волокон
 
         Нiчнi сорочки та пiжами:
         з бавовни
61.08 31100    нiчнi сорочки
61 08 31900    пiжами:
         з хiмiчних ниток
         iз синтетичних ниток
61.08 32110    нiчнi сорочки
61.08 32190    пiжами:
61 08 32900    з штучних волокон
61.08 39000    з iнших текстильних матерiалiв
         iншi:
61.08 91000    з бавовни
61.08 92000    з хiмiчних ниток
         Майки, фуфайки та аналогiчнi вироби трикотажнi
61 09 10000    з бавовни
 
         Светри, пуловери, джемпери, жилети та аналогiчнi
         вироби трикотажнi:
         з вовни або тонкого волоса тварин
         iншi
         для чоловiкiв та хлопчикiв:
61.10 10310    з вовни
61.10 10390    з тонкого волоса тварин
 
         Для жiнок та дiвчаток:
61.10 10910    з вовни
61.10 10990    з тонкого волоса тварин
         з бавовни:
61.10 20100    легкi джемпери i пуловери тонкi з м'яким або
         високим воротом
         iншi:
61.10 20990    для жiнок i дiвчаток
         з хiмiчних ниток:
61.10 30100    легкi джемпери i пуловери тонкi з м'яким або
         високим воротом
         iншi:
         для жiнок i дiвчаток
61.10 30990    з iнших текстильних матерiалiв:
61.10 90100    з льону або волокна рамi
         Костюми спортивнi, лижнi i купальнi трикотажнi:
         костюми спортивнi
61.12 11000    з бавовни
61.12 12000    з синтетичних ниток
         Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки i
         послiдники та iншi панчiшно-шкарпетнi вироби,
         включаючи еластичнi панчохи для хворих з
         варикозним розширенням вен, та взуття без
         пiдметок
         трикотажнi:
         колготки:
61.15 11000    з синтетичних ниток лiнiйної щiльностi на
         одиночну нитку менш як 67 децитекс
61.15 12000    з синтетичних ниток лiнiйної щiльностi на
         одиночну нитку 67 децитекс i бiльше
61.15 19     з iнших текстильних матерiалiв
         Панчохи i гольфи жiночi лiнiйної щiльнiстю на
         одиночну нитку менш як 67 децитекс
         з синтетичних ниток:
61.15 20110    гольфи
61.15 20190    iншi
         Рукавицi, рукавички, мiтенки трикотажнi:
         iншi:
61.16 91000    з вовни або тонкого волоса тварин
61.16 93000    з синтетичних ниток
62.01       Пальта, включаючи плащi з капюшоном, куртки
         теплi (включаючи лижнi), вiтрiвки, штормiвки та
         iнший верхнiй одяг чоловiчий i для хлопчикiв,
         крiм виробiв, якi класифiкуються в товарнiй по-
         зицiї 62.03
         Костюми, комплекти, пiджаки, блейзери, брюки,
         комбiнезони з нагрудниками i лямками, бриджi i
         шорти (крiм купальникiв) чоловiчi i для
         хлопчикiв:
         костюми:
62.03 11000    з вовни або тонкого волоса тварин
62 03 12000    з синтетичних волокон
62.03 19     з iнших текстильних матерiалiв
         комплекти:
62 03 21000    з вовни або тонкого волоса тварин
62.03 22     з бавовни
62.03 29     з iнших текстильних матерiалiв
         Пiджаки, блейзери:
62.03 31000    з вовни або тонкого волоса тварин
62.03 32     з бавовни
62.03 33     з синтетичних волокон
62.03 39     з iнших текстильних матерiалiв
         Брюки, комбiнезони з лямками, бриджi i шорти:
62.03 41     з вовни або тонкого волоса тварин
62.03 42     з бавовни
62.03 43     з синтетичних волокон
62.03 49     з iнших текстильних матерiалiв
         Костюми, комплекти, жакети, плаття, спiдницi,
         спiдницi-брюки, брюки, комбiнезони з нагрудника-
         ми i лямками, бриджi i шорти (крiм купальникiв)
         жiночi i для дiвчаток:
         костюми:
62.04 11000    з вовни або тонкого волоса тварин
62.04 12000    з бавовни
62.04 13000    з синтетичних волокон
         Комплекти:
62.04 21000    з вовни або тонкого волоса тварин
62.04 22     з бавовни
62.04 23     з синтетичних волокон
62.04 29     з iнших текстильних матерiалiв
         Жакети i блейзери:
62.04 31000    з вовни або тонкого волоса тварин
62.04 32     з бавовни
62.04 33     з синтетичних волокон
62.04 39     з iнших текстильних матерiалiв
         Плаття:
62.04 41000    з вовни або тонкого волоса тварин
62.04 42000    з бавовни
62.04 43000    з синтетичних волокон
62.06       Блузки, сорочки i батники жiночi та для дiвчаток
62.12       Бюстгальтери, пояси, корсети, пiдтяжки,
         пiдв'язки та аналогiчнi вироби i їх частини
         трикотажнi або нетрикотажнi
63.02       Бiлизна постiльна, столова, туалетна або кухонна
63.03       Занавiси (включаючи драпiровки), штори свiтло-
         непроникнi;
         занавiси або завiски для лiжок
63 05 10100    Мiшки та пакети пакувальнi:
         якi були у користуваннi
63 05 10900    iншi
64.03 (крiм    Взуття на пiдошвi з гуми, полiмерного матерiалу,
64.03 20000    натуральної чи штучної шкiри iз шкiряним верхом
64.03 59500
64.03 99500)
64.03 20000    Взуття на пiдошвi з натуральної шкiри i верхом
         iз ремiнцiв натуральної шкiри, якi проходять
         через пiдйом i охоплюють великий палець стопи
         iнше взуття на пiдошвi з натуральної шкiри:
         iнше
64.03 59500    кiмнатнi туфлi та iнше домашнє взуття
         iнше взуття
         iнше
64.03 99500    кiмнатнi туфлi та iнше домашнє взуття
64 04 (крiм    Взуття на пiдошвi з гуми, полiмерного матерiалу,
64.04 19100    натуральної чи штучної шкiри та з верхом iз
64.04 20100)   текстильних матерiалiв
         взуття на пiдошвi з натуральної або штучної
         шкiри:
64.04 20100(крiм кiмнатнi туфлi та iнше домашнє взуття
64.05 20910)
         Iнше взуття:
         з верхом iз текстильних матерiалiв
         з пiдошвою з iнших матерiалiв
64.05 20910    кiмнатнi туфлi та iнше домашнє взуття
73 17 00300    Цвяхи для взуття, кнопки, шпильки i шипи для
          взуття
 
         Калькулятори, лiчильнi машини, апарати для
         франкування поштових вiдправлень, апарати для
         видачi квиткiв та iншi аналогiчнi машини з лi-
         чильними пристроями, касовi апарати
84.70 10000
         калькулятори електроннi, якi можуть працювати
         без зовнiшнього джерела живлення
84.70 30000    машини лiчильнi iншi
84 70 50000    електроннi касовi апарати
 
         Машини автоматичнi для оброблення та їх блоки,
         магнiтнi та оптичнi зчитуючi пристрої, машини
         для перенесення даних на носiї iнформацiї в
         кодованiй формi i машини для оброблення подiбної
         iнформацiї, що не включенi в iншi товарнi
         позицiї:
 
         машини обчислювальнi цифровi, що мiстять в
         одному корпусi принаймнi центральний процесор
         та пристрiй вводу-виводу, комбiнованi або
         розмiщенi в окремих блоках
 
84.71 20900    обладнанi запам'ятовуючим пристроєм з довiльною
         вибiркою (ЗПДВ) ємнiстю бiльш як 512 кiлобайт
         Електробритви та машинки для стрижки волосся з
         вбудованими електродвигунами:
85.10 10000    електробритви
 
         Електроприлади для  опалення  примiщень  та
         електрообiгрiвання пiдлоги
         iншi
 
         з вентиляторами
85.16 29910    конвекцiйнi нагрiвачi з вентилятором
85.16 71000    Електрокофейники
         Електрочайники
85.17 10000    Апарати телефоннi
 
         Апаратура передавальна для радiотелефонного,
         радiотелеграфного зв'язку, радiомовлення або
         телебачення, яка включає або не включає в себе
         приймальну, звукозаписуючу або вiдтворюючу
         апаратуру; телевiзiйнi камери:
85.25 20
         апаратура, що передає, яка включає в себе
         приймальний пристрiй
96.07       Застiбка-блискавка та її частини

Мiнiстр
Кабiнету Мiнiстрiв України

 
В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.