ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вiд 28.10.08 N 16/1-1840-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць
До уваги: Вiддiли контролю митної вартостi, вiддiли контролю митної вартостi та номенклатури


Про посилення контролю

     З метою недопущення зменшення бази оподаткування посилити контроль за здiйсненнями митних оформлень товарiв, що класифiкуються за 64 товарною групою згiдно УКТЗЕД, враховуючи вимоги методичних рекомендацiй щодо iдентифiкацiї взуття та класифiкацiї згiдно вимог УКТЗЕД, надiсланi митним органам листом вiд 18.06.08 N 29/6-11.1/4465-ЕП.

     Держмислужбою запроваджено постiйний монiторинг митних оформлень товарiв, що класифiкуються за 64 товарною групою згiдно УКТЗЕД.

Директор Департаменту В.П.Науменко
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.