КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 12 листопада 2008 р. N 987


Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 сiчня 2003 р. N 93

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Внести до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 сiчня 2003 р. N 93 "Про справляння плати за митне оформлення товарiв i транспортних засобiв поза мiсцем розташування митних органiв або поза робочим часом, установленим для митних органiв" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 4, ст. 139; 2006 р., N 14, ст. 998) такi змiни:

     в абзацi третьому пункту 2 постанови слова "дiяв на дату її внесення" замiнити словами i цифрою "дiє на дату подання митному органу вантажної митної декларацiї до митного оформлення, а у разi її нарахування за унiфiкованою митною квитанцiєю МД-1 - на дату оформлення такої квитанцiї";

     у назвi другої графи розмiру плати за митне оформлення товарiв i транспортних засобiв поза мiсцем розташування митних органiв або поза робочим часом, установленим для митних органiв, затвердженого зазначеною постановою, слова "пiд час митного оформлення однiєї партiї товару або одного транспортного засобу" виключити, а слова "доларiв США" замiнити словом "євро".

     2. Ця постанова набирає чинностi з дня опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України Ю. ТИМОШЕНКО
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.